ENS1
Desde : 2.938.000 ECV - 4.450.000 ECV
NETA U
Desde : 3.088.000 ECV - 4.100.000 ECV
NETA V
Desde : 2.488.000 ECV - 3.600.000 ECV
BZ4X
Antes : 5.890.000 ECV - 0 ECV
Agora : 4.878.000 ECV
E-STAR
Desde : 1.898.000 ECV - 2.720.000 ECV
ID.3
Antes : 3.900.000 ECV - 0 ECV
Agora : 2.938.000 ECV
EX1 PRO
Antes : 2.690.000 ECV - 0 ECV
Agora : 1.798.410 ECV
EQV300
Antes : 12.445.000 ECV - 0 ECV
Agora : 9.889.700 ECV
MODEL 3
Antes : 5.750.000 ECV - 5.740.000 ECV
Agora : 4.888.000 ECV
MODEL S
PREÇO SOB CONSULTA
MODEL Y
Antes : 6.350.000 ECV - 0 ECV
Agora : 5.388.410 ECV
ID.4 CROZZ
Antes : 4.780.000 ECV - 0 ECV
Agora : 4.118.000 ECV
ID.4 X
Antes : 4.900.000 ECV - 0 ECV
Agora : 4.288.000 ECV
ID.6 X
Antes : 5.890.000 ECV - 0 ECV
Agora : 4.878.000 ECV
TIGGO 2
Antes : 2.590.000 ECV - 0 ECV
Agora : 2.390.000 ECV
V7L - 24 LUGARES
Desde : 7.892.000 ECV - 12.450.000 ECV
TIGGO 2 PRO - MT / AT
Desde : 2.875.000 ECV - 3.100.000 ECV
TIGGO 4
Antes : 3.100.000 ECV - 0 ECV
Agora : 2.950.000 ECV
TIGGO 7 PRO
Antes : 3.970.000 ECV - 0 ECV
Agora : 3.690.000 ECV
TIGGO 8 TXS
Antes : 4.750.000 ECV - 0 ECV
Agora : 4.590.000 ECV
TIGGO 8 PRO
Antes : 5.150.000 ECV - 0 ECV
Agora : 4.895.000 ECV
ARRIZO 6
Desde : 3.390.000 ECV - 3.550.000 ECV
AIRTREK
Antes : 5.460.000 ECV - 0 ECV
Agora : 4.468.000 ECV